Епиграми - Вихрен Бънков

ПОЛИТИК
Мрачен, винаги навъсен,
скрит под миловидна маска.
Лъже те та чак се къса,
а пък ти му ръкопляскаш.
 
ЗА СТАТИСТИКАТА
Ей това не съм разбрал,
явно гаф е очеваден -
статистически съм ял,
а фактически съм гладен.
 
НА КОНКУРС
Тръгнала една другарка
на конкурс за секретарка.
Върнали са я горката -
къси и били краката .
 
НА МОРЕ
Депутати като хали
атакуват остров Бали.
Избирателят морето
гледа го по Бе-Не-Те-то.
 
МЕТАМОРФОЗА
Вест такава се дочула
за една персона знатна -
как преди от кръгла нула
вече станала квадратна.
 
ПРИМИРЕНИЕ
Вече нищо ме не чуди
и такъв приемам делника -
свестните наричат луди ,
лудите изяждат зелника .