Събрание - Иван Георгиев

 

Баба Меца съдията,

гордо влиза през вратата.

Строго казва ни „Станете”,

после вика пък „Седнете”.

 

 

Имам лоши новини,

мили братя и сестри.

Кума Лиса с колата

счупи на Ежко краката.

 

 

Дивата свиня пияна,

цяла в уиски заляна,

кръстосва с каруша шосето,

а не гледа на него детето.

 

 

Ред трябва да се сложи

и правила да се наложат.

Никой да не ми умува,

а бързо, бързо да гласува.

 

 

Всички викнаха „Ура”

и гласуваха с „Да”!

И от този ден в гората

всички спазват правилата.