Урок - Иван Георгиев

 

Петльо рано кукурига,

а Петьо взе да мига.

После повтори,потрети ‒

все тъй напети.

 

 

След малко Петьо сънливо,

рече на Петльо учтиво:

‒ Моля те петленце,стига,

стига вече кукурига!

 

 

‒ Научи се рано да ставаш,

майка си да не разиграваш.

А също и за школото

те моля да не закъсняваш!

 

 

Петльо започна да прави така

и вижте,чудо станà!

Петьо започна рано да става

и много,много да внимава.