Жената Пиза - Христина Николова

ЖЕНАТА-ПИЗА
..и даже кулата от Пиза
едва ли толкова била,
така нац(ч)упена, капризна,
както днешната жена.

Навярно, майсторът тогава,
през времето е прелетял,
открил е Муза- крехка, млада,
влюбил се и се отдал.

А тя- капризната му дама,
едно ли искала и две,
и ризичката му съдрала
и пак не ставало добре.

Ръце запретнал архитекта,
млад бил, не искал да умре,
- До тук със женските брътвежи,
 да вдигна кула по-добре...