ДВЕ ЗА ТЕБЕ, ТРИ ЗА МЕН - Петър ГЕЛИН

Как ще чукна аз джакпота

и оправям си живота!

Няма никакъв проблем -

две за тебе, три за мен!

 

Като гълъб ще излитна

и проблемите ще ритна,

ще живея нашироко,

ще преплувам Ориноко!

 

Аз парите ги не трупам,

лимузини ще накупя.

Няма никакъв проблем -

две за тебе, три за мен!

 

Мацки много ще налитат,

все край мен ще се оплитат,

няма никакъв проблем -

две за тебе, три за мен!

 

Ще отидем на Таити

като български бандити,

ще си имаме харем,

няма никакъв проблем!

 

Време малко ми остана

и джакпота ще го хвана!

Няма две и няма три -

ще си имам аз пари!