Епиграми - Йонко БОНОВ

Счетоводство на фантазията

Сам древният математик блюстител,
какъвто бе загадъчният Питагор,
останал би си сух счетоводител,
ако не беше толкоз дързък фантазьор.

 

 

Простакът алармира

 

Във този мраз,

сред множество огромно,

отдал се на мечтите си в безкрая,

завиждам си на кученце бездомно –

и аз свободно

искам да пикая!

 

 

В епруветка

Пълзи микробът в епруветка,

пълзи, не жали нито лакът,

ни подметка.

Пълзи във напъна

на своето “ура”,

че в пръста,

що затиснал бе отвора,

той припознал бе своята опора,

открил бе своята

спасителна зора.