Само душата й - Йонко Бонов

Щом дядото влязъл в двора, бабата го почнала:

- Дядо, вярно ли е онова, което говорят другите рибари, че си бил хванал златната рибка и си я пуснал, без да ти изпълни желание?

Дядото отложил виновно калпака, изпод който изпушило обилно, забил поглед право във поолющените върхове на чехлите на стопанката и направо си признал:

- Вярно е, бабо...

- Защо я пусна бе, тъпако? Ако тя беше на твоето мизерно място дали така щеше да те пусне, а? Виж, огледай се, в какъв коптор живеем бе, старец прост!... Ама накрая ще се махна от тебе, безнадежден галфон такъв, и ще ида при комшията Пешо!... И без друго жена му се спомина. Защо пусна златната рибка току-така бе, малоумнико? Разтвори гръцмула и отговаряй!

- Ама... бабо, тя самата ми каза, че била златна само душата й. Откъде да знам, че това можело да свърши някаква работа?...