№7 ВИНА - Александра Куюмджиева

Откраднали на ходжа Настрадин

Магарето.Повикал заптиета.

„Ти си виновен!-емнал го един.

Я колко ти е халтаво резето“.

 

„Виновен  си.Туй мислене не ще.-

отсъдил втори.-Нисък е дуварът,

ще го прескочи и едно дете.

И портата афиф,и катинарът.“

 

„Виновен си я!-третият додал.-

Как си го вързал-да се не начудиш?!“

„Виновен си,че спиш като умрял!

Ще те  откраднат  без да се събудиш!?“

 

„И си виновен ходжа въобще,

Че си купуваш хубаво  магаре,

Та имало какво да се краде.

Глей колко работа ни се отваря!“

 

„Виновен си и трябва да платиш

 две лири глоба.““Хм!Кажете само

да дам ли на разбойника бакшиш

и длъжен ли съм пак да го поканя?“