№1 ПО СВЕТА И У НАС - Александра Куюмджиева

Разхожда се бай Ганьо,пуши,зяпа.      

Ще процеди:“Брей,много са курназ!

Европа!Хора,къщи,салтанати.

Какво се фукат!То като у нас!

 

Е, по-излъскано и по-голямо.

Площадът да го ближеш – толкоз чист.

А имат ли топ шлагер“Селска баня“?

Преде ли Меркюри пред наш Азис?

 

В музея изтипосали изложба.

Антики.Гръцки.Да са ви халал!

Ела ми в битовата стая,чоджум.

Антики чудо съм си насъбрал!

 

От баба ми чевре, цървули, хурка.

От дядо ми- потури и лула.

Тез тука ще ме учат на култура!

Я да си сърбат тяхната чорба!

 

Захвърля фаса с прицел безпогрешен

Върху носа на някакъв Вол-тер

От мрамор.Тоз певец ли, цар ли беше?

Махни!От чейндж си нямал хал хабер!

 

Току едно детенце, ей-такова,

На кукуригу вързано с помпон,

Към петгодишно, с мъка го догонва

И казва с тъничко гласче:“Пардон!“

 

И нещо дребно в шепата му мушва.

Наш Ганьо взема.Има си пък хас!

Че то шамар на кяр не се изпуща!

Кога да види- неговият фас!

 

Накратко казано –като у нас!

№6 ЗЕТ АМА НЕ ВЗЕТ

Закахърил се дядо Костадин,

Че внучката от Жечка на Жаклин

Прекръстена не знам по кой адет

Довела да я питаш откъде

 един такъв  намръщен хайдамак

Хем женен. Имат  две деца.Без брак.

И да се чудиш с тоя опак ред:

Той зет ли е или не му е зет?

Попитал дядо малкия си брат,

Отишли при съседа адвокат.

Той преценил:“Де факто ви е зет.

Де  юре както виждам не е взет.“