ЗА ИГРАТА И ПАРАТА - Любомир Петров

                             Накой беше казал, знам,

                                  че животът е игра,

                                  ала този някой там,

                                       мислил ли е

                                        ЗА ПАРА ?

 

                                   Та реших да проверя

                                   /опитът е метод  стар/,

                                   как с игра аз, без пара ,

                                        да подхвърля

                                         СИЛЕН ЗАР.

 

                                    И, веднаж  за хубав тен,

                                    заиграх хоро  на плаж,

                                    но ме сряза зъл кретен:
                                         „Без пара е туй

                                             МИРАЖ!“

 

                                     Бях в аптека в труден ден,

                                     чрез игра поисках хап -

                                     вирус влязъл беше в мен .

                                          Онзи ми показва ...

                                                   САП!

                                     После ходих на пазар

                                     и с развихрен танц – чевръст -

                                     исках да си купя нар,

                                                а получих...

                                          СРЕДЕН ПРЪСТ.

                                     При бакалина с танго,

                                     пожелах парче салам.

                                     Той към мен, изпод око:
                                          „Шут ли искаш 

                                                ТИ ДАМ?“

 

 

                                      И при Кера като бях,
                                      / да де, за оназ игра /,

                                      тя намекна, не с насмях,
                                            че: „Играта е

                                              С  ПАРА!“

 

                                      Гдето ходех, със игра,

                                      не получих, що желах,

                                      ала що е туй пара,                                           

                                          мисля, трйно

                                          ГО РАЗБРАХ!

 

                                     Тя, парата е  игра,

                                     но игра със остър нож

                                     не подхвърлиш ли  пара,

                                            ножът става

                                         МНАГО ЛОШ!