Ш О П С К А    С В А Т  Б А - Красимир Кошев

Музиката свири бавно

деца с нея тичат

а пък бабите зад плета

одумват и надничат.

 

Куме ,куме я закачай

малко е петачка

булката е като слънце

окачи стотачка. .

 

Музиката бавно спира

ракиия надига:

„Всички да сте живи  здрави”

ракията я бива

 

Загърмява , затрещява

музиката ситни

„Горчиво „ пак се чува

там сред тези ритми

 

Куме ,куме пак се бъркай !

А ключа от колата ?

Обещал си не се дърпай

И не се отмятай !

 

А момчето и не близва

от ракията блага

напие ли се ,то се знае

чака го тояга.

 

Булката зачервена

хорото не спира

пак ракийка да си глътне

не и дава мира.

 

Дружките и не се пускат

бързо те играят,

че ги гледат и харесват

те добре го знаят.

 

Момците пък се сбутват

и тайно поглеждат

до момите бързо ,бързо

се хващат и подреждат.

 

Неусетно деня мина

за млади и за стари

уморени от играта

са нашите сватбари

 

Полунощ е  и луната

вече ще помага

жени търсят си мъжете

без да вдигат врява.

 

Музиката пък е спряла

останала без душа.

А щурчето я отменя,

но никой не го слуша

 

Булката и момчето

пари , пари броят.

Фъфлят , фъфлят и се дърпат

този дял е моя.

 

Кумовете на каруца

вече те пътуват,

Но къде са им конете ?

Чудят се ! Умуват.

 

Вече всички са заспали

и деца и баби.

От реката пък се чува

квакане на жаби .