Поет - Виктория Петкова

Аз съм псевдопоет със преписани рими
И във всеки куплет суетата разчитам,
Аз – лиричен лъжец – нямам дар, но кажи ми:
Щом съм просто творец, как да наричам
                                                            нещата просто по име?....