МАЛЬ ШАНС МУ КАЗВАТ ФРАНЦУЗИТЕ - Любомир Петров

На кръстовището се бяхме посъбрали доста народ и докато чакахме зелената светлина, някой извика: „Я, ония там, отсреща, се сбиха !
Наистина, на отсрещния тротоар, до дърво, на което от двете му страни бяха опрени два велосипеда, двама, на сравнително разумна възраст граждани, разменяха юмруци, а, когато настъпи и краткото затишие се чуха и цветущи псувни ! Дори, бих ги нарекъл, разкошни! На прилично разстояние от тях стоеше персона, също на сносна възраст и, съизживявайки драмата, пантомимично претворяваше моменти от сцената! .
Зеленият сигнал бе подаден и ние, пришпорени от любопитството , пресякохме улицата, а по- енергичните образуваха два кръга, в центровете, на които се оказа всяка от враждебните сили. Малко встрани, на тревата лежаха , ръчна пластмасова помпичка – пулверизатор и не голям туристически сак. Онзи ,който беше извън „огражденията“, рече: „Ако знаете, тия за какво се сбиха! А, бе, серсеми!“
    Единият - с доста спластена коса, значително време не докосвана от гребен и вода , /последната се отнася и до ръцете и краката /. Облеклото, в пълен синхрон с видимите части на тялото - определено, е бил с похвални боеви умения. За другия - с износени, но изпрани и изгладени дрехи, прилично подстриган и сресан - насиненото, и почти скрито от подутина, око съобщаваше, че сръчността в ръкопашния бой сериозно му е липсвала. Та този, с насиненото око, обясняваше на хората около него:
   „Безмозъчно същество ! Знае ли той,какво всъщност унищожава! Та това е национално богатство! Просперитетът на нацията е пред очите му, а той тръгнал с раундъб да го ликвидира! Ами да си купи гуми с протектори!“
   „Какви протектори бе, тъпанар! - отекна гласът на първия.Ти знаеш ли че една такава гума струва трийсе е пет лева , а двете седемдесет,! Аз това колело съм го взел за двайсе, а онзи , даже и почерпи и по една ракия в заведение!“
  „Невежеството нас ще ни погуби! Да невежеството! Това богатство се нарича Херба Трибулос Терестрис, а не „на баба ти зъбите“!“- отвърна му възмутения със скритото око..
   В първия момент, никой не осъзнаваше за какво всъщност идеше реч, но сетне, от обясненията на безпристрастния свидетел, стана ясно, че причина за ръкопашната битка е растението „Бабини зъби“ / Tribulus Terestris /*- най-коварният враг на велосипедистите и този, със спластената коса, винаги имал в наличност хербицид , с който със свиша злоба го пръскал ,за да изличи тревата, ако е възможно, и от цялата планета, а другият, вдъхновен от статия в успешен вестник, събирал узрелите бодливи плодчета, за да набави семена, достатъчно за да развие производство, понеже , според вестника, бодливата трева, неизвестна досега на широката световна общественост, била изключително ефективна българска виагра, чрез която родината ни щяла да се прочуе по цялото Земно кълбо , демографския ни срив да изчезне и социалното положение на народа ни да да достигне до завидни висоти ... но, ето на какво е способно невежеството! Как проваля то бъднините на на милата ни родина!
     А аз, разказвачът, да допълня , че където и да погледнеш, все ще появи някакъв конфликт на интереси, за да ни разболее късмета! „Маль шанс“ му казват французите.

*Латинското название на растението Бабини зъби.