П Р Е Д    О Г Л Е Д А Л О Т О - Лина Иванова

Огледало лъжливо ,

огледало неверно,

битието горчиво

пред теб се измерва .

 

Когато в тебе,

плахо погледна,

очаквам да скриеш

бръчката последна .

 

Но ти , огледало ,

вижда се явно ,

с мен се заяждаш ,

пулиш се странно .

 

Лицето ми показваш

доста набраздено.

Драскаш ироглифи

небрежно изкривени.

 

В стар ненужен вестник

красотата ми стана.

О, жесток измамник,

създаваш ми драма.

 

Затуй съм решила ,

от теб се отричам .

В друго огледало                                                 

вече ще надничам .