РАНОБУДНА МУЗА - Георги Икономов

Ранобудната ми муза

ме намира и без блуза.

Яхнала крилат Пегас –

за секунда е у нас.

 

Случва се и в тоалета

да ме сгащи с два куплета.

Да не казвам, че след сън –

вместо да пунктирам пън

от юргана ме изхлузва

ранобудната ми муза.

 

Молил съм я в тъмни нощи

да не си отива още…

Искал съм дори и няма,

но при мене да остава…

 

Черпил съм я питие,

ала тя така не ще!

Иска аз да съм готов –

с лист, молив и благослов,

да записвам две на три –

сутрин щом ме посети!