Рогоносци - Александър Щинков

Частният детектив беше кратък:

- Съпругата ви изневерява с млад господин с Опел „Корса”.

Извадих една нова стодоларова банкнота и я хвърлих на бюрото му.

-    Кой е той?

-    Сериозен въпрос – въздъхна детективът – Работата е там, че половинката ви изневерява и на онзи с Корсата с друг господин с Опел „Вектра”.

-    Значи ставаме двама рогоносци!

-    В известен смисъл.

-    Какво искате да кажете?

-    Ами, на този с Вектрата работата също не му е много розова, на него пък съпругата ви му изневерява с един Опел „Аскона”.

-    А на Асконата? – попитах машинално.

-    На Асконата със „Седан” климатик.

-    Почакайте! Значи на Корсата с Вектра, на Вектрата с Аскона, на Асконата със Седан, на Седана с Комадоре, на Комадорето с Капитен, на Капитена със Сенатор. От старата продукция на Опел липсва само Омега!

-    Точно така! – потупа ме възторжено детективът – На този с Омегата тя изневерява пък с вас. Вие сте последната брънка от тази верига! Затова и представителството на Опел, чрез нашето бюро, реши да ви подари последния си модел. Пълен автоматик „S” класа!

След тези думи детективът мушна в горното ми джобче стодоларовата банкнота, която преди минути бях дал и рече:

-    А с парите купете цветя за виновницата! Честито!