ИЗ ЦИКЪЛА „ГЕРОИ ПОЗНАТИ С ПОРТРЕТИ ЧУДАТИ“ - Александрина Шаханова

***

Познавам един йерей -

при него бях на литургия.

Говори благо, сладко пей,

но святост в този лицемер

напразно дирих да открия...

От дискоса черковен той

най-тлъстите банкноти взима.

И ето в нова лимузина

се вози вече... Боже мой!

 

***

Познавам аз един атлет –

висок е, строен и напет.

Със мускулите си корави

той всичко може да направи,

но в мозъка му „гънки“ няма –

оказа се глупак „за двама“...

 

***

Познавам аз един „будител“.

За кратко беше и учител.

Опита се да преподава,

но хич не му се получава...

Не му достига нито знание,

нитО доброто възпитание...