АКУЛА -  Росица Станева

Вълните си броеше океанът

и хората край него – дребни нулички,

когато шумотевица настана

и виканица  заради акула.

Към плажа с ход на атомна подводница

тя елегантно ,значи , запрепуска ,

навярно щеше някого да хване

по канибалски здраво изсхруска.

Акулата бе бяла със  зъби .

големи и триъгълни  отвертки.

Но хапна водорасли и заби ...

Била певица ,давала концерти .

Народът ,от страх дето занемя ,

захласна се в акулата , запяла :

‘’Понякога съм бяла и добра ,

понякога тай искам да съм бяла.