НА МОЕТО ХУБАВО МЕРИ - Марина Петрова

(Омоними, пароними и други…)

 

 

Ех, това хубаво Мери

все така ще намери

за нещо да се начумери.

 

А всъщност хубавото Мери

все крои нещо и мери,

какво ли ще си намери,

когато реши и премери.

 

Дано моето хубаво Мери

правилно скрои и отмери,

че който много-много мери,

майсторът ще си намери.