ДНЕС, КАТО ЧЕ ВЕЧЕ МАЙ Е ДРУГО … - Марина Петрова

„Жени и вино! Вино и жени!“

 

 

Както във старите и скучни времена,

днес младите отново си припяват:

„Жени и вино! Вино и жени…“,

но, като че вече май е друго….

 

Жените пият виното, а Херкулесите,

натъпкани със анаболи,

мечтаят все за мускули и фигури

и май… пропускат мъжеството си.