Попа за резил - Анастасия Шахънова

Баба Попадия

вдигна гюрултия.

Скара се попа

и със крак затропа.

 

-Казвай бързо Попе,

що е туй от тебе?

Де ти е косата,

че пък и брадата?

 

Попа запелтечи,

думичките спречи.

-Ходих при месаря,

после при бръснаря.

 

Почнах да говоря,

с него аз не споря.

Но, вместо косата-

казал съм брадата.

 

Той малко прехълца

и на бързо я окълца.

Попа пак пелтечи-

Брадата ми се свлечи.

 

Разбра, че май сгреши

и косата подкъси.

Ей, че проклетия!

Къде ли да се скрия?!