НА СВЕЧЕРЯВАНЕ - Вичо Балабанов

И небето черно и паважа мръсен!

И на Господ вярно, вече ще му втръсне!

Заваля ужасно, като за последно.

В кръчмата е тясно, сядам, то е редно,

да подслушвам Оня, – трябва да се храня!

„Вече ще ви гоня! Днеска съм на баня!” -

смигна  сервитьора, но не върна ресто.

Следва  ме отскоро, чух че бил от „Шесто”!

Оня  за минутка си записва всичко!

В „Трето” не се туткат! Казвам без кавички!

Барманът си пуши, ама че нахалник!

Киха, уж не слуша, в „Пето” бил началник!

 

И небето черно и паважа мръсен!

И на Господ вярно вече ще му втръсне!

Запримига здрача, в кал му е бакъра,

хрумна ми задача:

Кой ми сви чадъра?!