Клиент - Елена Пенишева

Данъчно управление 8,00 часа

Няма други клиенти освен мен.

Две служителки, видимо нямащи

никакво намерение да започнат работа,

прегърнали радиатора,

ме гледат убийствено, че съм цъфнал

толкова рано на гишето им.

,,Добро утро” –поздравявам,

 те смутолевят нещо като отговор.

Опитвам се да се пошегувам - не хваща.

Оказва се, че не съм взел новия

нотариален акт и утре пак трябва да отида.

8,00 ч. на другия ден. Ситуацията е същата.

-А, вие сте дето...

-Аз съм.

Ако и утре ида в 8,00

служителките ще напуснат работа.