ПЪРВО МАСКИРАНЕ - Нина Росна

След жътвата идва ред на возитбата. Стопаните разтеглят каруцата по стърчишката и слагат дългите ритли. Извозват снопите от нивите и ги струпват на кладни, подредени така, че вършачката се мести между тях. Обикновено това ставаше в Черкезкия елак, понякога в Каваклъка зад реката от моста надолу и веднъж зад маслобойната Ханъм дермени и воденицата Икикаполията. Дълго време след вършитбата тлееше запалената останала слама и по-късно започна есенната оран и сеитба.

Веднъж по време на возитбата, била съм някъде 4-годишна, какво ми щукна, обърнах наопаки шубата на чичо и излязох на пътя пред вратнята, изплетена от пръти.

Като завали дъжд, точно пред нас минаваше пороят от горната махала, пресичаше каменното шосе, издълбано за целта като корито. Малко по-нататък се отделяше черен път за по-направо и вадата продължаваше към Лома.

В това време дядо Нено слязъл да преведе кравите през следващото хлътване на пороя, само че по черния път. Кравите, като ме видяха, се подплашиха! Дядо Нено ги удържа, а на каруцата баба Неновица с двете внучки по-малки от мене. Чух я да вика и обратно побягнах у дома. Скрих се между двата дувара с хмела до вратничката, а шубата беше на гърба ми. Баба Неновица се развика:

- Бабо Русо, бабо Русо!

Баба ми излезе на пътя с братовчед ми, година и половина по-малък от мене. Баба Неновица обяснява:

- Идно дети излезе ут вас и пудплаши кравити, дичата ба’я на каруцата. Каква била щеши да стани! То беши накачулено с шуба и влези у вас...

Баба Руса:

- Ала гу детту въз мене.

Момичетата кой ги брои? Тя се грижеше повече за момчето. Баба Неновица продължаваше да каканиже, а на мен сърчицето ми от страх щеше да изхвръкне!

Още една случка с приятелката ми Марийка.

Пъхнахме си рокличките във ватените гащи и с плодовете от тяхната черница хубаво си намазахме лицата и станахме като арапчета. Баба ѝ, като ни видя, започна да си пляска полите с двете си ръце и да вика:

- Гиди, черни чуми на бял кон! Бързо да си измийте очите на чешмата!

Чудех се, как ли ще изглежда черната чума на бял кон?

Така приключиха първите ми участия в маскарад.