ГЛАВНАТА УЛИЦА   - Драгни  Драгнев

Кисели старци

по главната улица тътрят крака

и надзъртат във женските пазви.

Главната – майка на всички улици,

стражата на града –

от светло до съмнало…

 

Виж отляво

витрините в блясък,

а и входът усмихнат

сияе над мирните граждани.

Зад усмивките вътре

на скука мирише

и мрак,

облепен със безмълвие,

чука по касата празна…

А животът не дава

облаги и слава на всички 

 

Виж и вдясно –

кафета и кръчми,

тютюнец и водка…

Сговорчив е народът –

и той като Ботев проклина

тоя ден, тоя свят –

и си търси билет за чужбина.

Само оня, човекът с метлата,

по главната улица бръсне…

Или оня с меката четка

мие витрините лъскави…

А старците

още се клатят и тътрят крака –

и надзъртат във женските пазви…