Малка изненада - Грета Теодосиева Руменова

Една на мама и на татко бях,

но изненадаха ме много пак.

Без да искам те ми съобщиха,

че ще имам мъничка сестрица.

 

Мина време тя порасна

и стана много, много по-ужасна.

Започна бързо да ни командори,

дори преди да проговори.

 

Тайно влизаше във мойта стая

и драскаше тетрадките ми зная.

Наказанието ѝ се размина,

но пък мен не ме подмина

 

Превърна се в голяма мацка

и умна, и прекрасна,

но вече още по-ужасна,

като лисица хитра и опасна.

 

На приятелите ми големи,

взимаше акъла без проблеми.

И гаджетата ми крадеше,

а после на пръсти ги броеше.

 

Всеки път във нова роля,

излизаше пред  мойте хора .

А за мама и за тате,

ставаше тя малко пате.

 

Но нали ми е една едничка,

вредна мъничка душичка.

До гроб ще я обичам знам

и никога не ще да я предам.