PROMENADE DES ANGLAIS - Златко Мазников

Лазурният бряг ли? –

малки,

по-големи,

всякакви

камъни.

 

Средиземно море ли? –

100 % сол,

безпощадна към наранените ми глезени.

 

Отщя ми се, честно,

и плажа, и морето.

Остана ми в сърцето

едната Ница.

 

И това не е виц, а

послепис

недописан,

що после безпаричен

правя се на важен

по булеварда крайбрежен,

наречен

„Английска

разходка“ –

ближа си сладоледа стомахът ми стържи

ближа си сладоледа душата ми блажи

ближа го бавно от бавно по-бавно го ближа

сладоледът протече сладоледът ми свърши

облизвам се още 7 км. се облизвам и не е виц, а

англичаните дълго са се разхождали в Ница.