Груба хумореска - Велка Георгиева

Груба хумореска

 

Колко справедлив е света,

всеки ден се обогатяваме и

според заслугите си,

своят дял получаваме.

 

Нима не е така?

Не, нещо не ми се получи таз шега.

В главата ми друго звучи,

от несправедливост, като камбана, кънти!

 

Бомби хвърчат,

грозни останки стърчат!

Хумореска?

Не-жалка гротеска!

 

Живеем сякаш в

зле написана комедия,

а всъщност,

всичко е пълна трагедия...