Веселба - Иван Георгиев

 Днес в близката гора

стана чудна веселба.

 

Вълкът си купи панталони

и зайчето подгони.

 

Кума Лиса с нова лимузина

на Меца колата срина.

 

А Ежко Бежко купи си кола,

да вози своята жена.

 

Свинята чашките обръща

и пиян в дома си се връща.

 

А там жена му Милка,

го чака с дълга точилка.

 

Свраката започна да пее,

слънцето престана да грее.

 

И всички от старата гора

прекратиха тази веселба.