Случка - Георги Сталев

Един кокер шпаньол
явно бил е на зор
и в градинката цветна
най-безсрамно приклекна.

Ах, ти, пес невъзпитан,
/ или просто тъй си възпитан/
как можа така сред цветята
да си пуснеш л. ................а.
А той гледа, примигва,
после май ми намигна,
облекчен вече доволно
хукна презглава волно!

/ Моля, собствениците на тази порода кучета
да не се обиждат!/ - авторът.