Най-подходящият министър-председател - Людмил Попов

По нашта улица минава идиот,

и гледа той безумно без да вижда,

и идва ми наум тоз епизод,

кога за кабинета мисля с грижа.

 

И казвам ви, че той е подходящ,

защото неподкупен е и толкоз,

ти давай му злато, пари, незрящ

остава той и не ви пита: “Колко?”

 

За него яденето е едно – храна,

дали хайвер е чер или моруна,

приема хляб с трепереща ръка,

и благодарен е за залъка без думи.

 

И заповеди не приема – на,

каквото да му кажеш той не чува,

на мафията не е под ръка,

на олигарси няма да слугува.

 

Наредби той не дава ей така,

и никакви инициативи няма,

затуй не става никаква беля,

че правеха преди беля голяма.

 

Заплахи не го плашат, той не знай,

какво е тва, страхът му в миг минава,

и заповед за тва или онва,

той ни приема, нито пък предава.

 

И, ако сложите помощници така,

че все роднини да са в тези квоти,

те подходящи ще са затова,

че като него ще са идиоти.

 

Затуй намирам го за подходящ,

да стане той министър-председател,

защото е за подкупи незрящ,

и на народа си не става за предател.