ПРАЗНИ  МИСЛИ - Георги Добрев

Ако няма работа човек                                 

единственият лек                    

за да не скучае                                       

е в облаците да витае.                           

Тогава идват мисли разни,              

но всички май еднакво празни.

Така изглежда като, че ли

са се народили

теории за разни сили,

уж които важни били.             

Например от такъв момент                       

бил май Нютон запленен.                     

Лежал под ябълка една                              

и връз неговата баш глава                

паднал плод един.                             

Но Нютон не казал „амин”,                        

а си задал въпрос тогава:                 

-Защо всичко на земята пада?              

Човек не знам да си какъв,                   

че въпрос да зададеш такъв?,               

Без да бъдеш философ,                         

отговорът си е прост:                            

Всичко, независимо какво                                                                                                                                                             

на Земята пада то.                                                                                                                                                                                                                              Освен, Освен, ако не се прилага                       

допълнителна към него тяга.                

Това го пише  и е казано,                      

и от Господ си е дадено.                                                                                                                                        

Случаят бил тъй банален,                 .

но станал закон фундаментален;         

за „Всемирното привличане”,              

както вече го наричаме.                        

Но на кого е нужна информация,         

че съществува гравитация?                  

Без друго нея си я има                          

и през лято, и през зима,                       

защото по последна данна                    

разбра се, била постоянна.                    

Тук Нютон е на “мерник”,                    

а какво да кажем за Коперник?            

За системата ни мила,                            .

казал: -хелиоцентрична била.              

И какво, ако не е?                                  

Не ний, тя най-добре                             

си знай каква да е.                                 

И други много вятърът ги вей:

Джордано Бруно, Галилей...

Айнщайн и той реши                                                                                  

всички да ни подлуди

с една теория съмнителна, 

назована: „относителна”.                   

Материята във която                   

криви пространството ни яко                                   

и времето от скоростта                            

зависело, разбра се тя.                  

Дори да имам за това идея                                

тя помага ли ми да живея?           

Защо човек тогава                                            

с това се занимава?

Това трябва да вълнува,                                            

на мене ми се струва

майката Природа,

или ако щете Бога.

Но изглежда, че човек е в нужда

в работата да се меси чужда

така някои безотговорно

се вземат на сериозно,

с което искат да покажат

колко много важат-

-нямат нужда ни от Бога,

ни от майката Природа

Мене някой, ако пита

да вземат по една мотика

ще е много по-добре

и по-полезни ще са те.

Докараха я те до там,

че Бог от нас да го е срам.

Защото ний, като безумци

иззехме неговите функции.

Какво си мислят те,

че и ний сме вече богове?

Нали инфлация ще стане

и без вяра ще останем

Без вяра няма и надежда,

а тя умираше последна.

Така животът ни отива

да е без перспектива.