ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Юлияна Донева

Петре, тази фръцла - Слава,

дет се конти като кукла,

кво се гевези такава?

Кво току ти се усуква?

 

Вчера някой ви видял -

нещо май сте се прегръщали.

Ти да не си полудял?!

Искаш да разтуряш къща ли?...

 

Ако лично те изхващам

в нея пак да се кокориш,

то тогаз… не те заплашвам,

но мисли какво ще сториш…

 

Казвам ти, не се търпи -

грешката ти е огромна.

И да знаеш, не се кърпи

счупената вече стомна.

 

Искам хубаво да чуеш,

и децата ще ви тръсна.

Нека тя да ги отчува

в тях си, тази кучка мръсна…

 

След това предупреждение,

Петър си подви опашката.

„ Славче, край - за съжаление! –

Рече и надигна чашката.

 

„ Съжаление ли рече!!!” –

Слава тоз час извъртя се,

сбра багажа си и вече

месец как е у дома си.

 

С Петър ли, какво се случи?

Вчера чух от мама Божка,

че въртял се, като куче

край дома й… Искал прошка.