Гладен на концерт - Елка Т. Василева

С пианото е сякаш слят

 от Бог дарен маестро млад.

Изтръгва уникални ноти!..

 ...Ала гладът у мен работи –

пред този виртуоз голям

си мисля за парче салам...