Факт - Елка Т. Василева

Имала глава да пати!

От управленци, от синдикати...

И от достиженията на цивилизацията...

Абе, отиде ни на кино нацията!...

Какво го грее народът 5D,

като няма какво да яде?