НА ДРУГ АДРЕС  - Донка Колева

Твърде си ги смесил,
та си толкоз весел...
Да бъдеш с поетеса?
Сбъркал си адреса!

В галоп денят ми тича.
Грижа ме повлича.
Хайде, без намеса!
Сбъркал си адреса!

Животът ми - жарава.
Съдбата - "луда крава."
Ох, спести ми стреса!
Сбъркал си адреса!

Не съм от тез... в услуга...
Пробвай се при друга!
Ей ги, виж ги где са...
Сбъркал си адреса!

Като крайна мярка,
къш - при твойта ярка!
Там е интереса.
Сбъркал си адреса!

Против мъжка скука,
блистер няма тука!
Я, вържи си "песа"!
Сбъркал си адреса!!