ПО ОБЯВА - Донка Колева

В интернет обява
пусна чичо Блаже.
Силно се надява
нещо да намаже.

Малко време мина.
цъфна непозната,
обла като диня,
цапната в устата.

Дамата на Блаже,
много апетитна,
може да се каже
едрогабаритна.

Блаже гледа... мъкаа... !
В профил и в анфаст!
Влезна с касалъка,
в стаята ''бух, тряс''

Като чеп заседна.
Вече колко часа...
Ни на стол да седне,
ни около маса.

Блаже се намесва,
без да я обижда..
/щеше да я тества,
но нали я вижда.../

Пипна я оттука,
пипна я оттам,
дялка, трака, чука,
не сколасва сам.

Викна железаря,
дърводелци стари..
Дойде и коларя
уж да я товари.

Вече е свободна!
Но... отгде надежда?
Като в къща родна
се заразпорежда.

Всеки му се смее,
нему е до плач.
Тъй да го ''огрее''...
старият играч!