ИГРАЧКА БЕЗ ПЛАЧКА – ЦОНКА ПЕТРОВА

Този принц е прекрасен,

дори роза поднася!

Ох! - ръката се счупи.

Мама друг ще ми купи!

 

Ако ми се наложи

ще се моля; обаче -

май и без сълзи може?!

Пробвам с думи:

"Аз плача..."