ДЕТЕ ИДЕЙНО И НЕСКУЧНО – ЦОНКА ПЕТРОВА

Имаме дете-мечта:

дейно и нескучно.

Чупи все по две неща,

трето да получи.

 

От калъфи – с очила!

си направило кънки.

Черничкият издържа,

но червеният – уви.

 

Нашето дете-мечта,

дейно и нескучно.

И днес счупи две неща:

трето - не получи.