Роднините - Илия Точев

Потропвайки с копита,

магарето във офиса връхлита,

а пък след него зайчето подскача.

–Какво ви води тук? Каква задача? – 

попита строгият началник слон.

А двамата подхващат в унисон:

–Кръвта нали не става на вода,

(а ние с тебе кръвна сме рода)

и затова решихме, братко мили

да те попитаме не би ли

ни пратил някъде на лека служба?

Роднинството е повече от дружба.

А слонът до немай-къде се слиса.

–Не виждаш ли ушите ти какви са?

И ние като теб сме дългоухи...

 

Но щом ги чу, със две-три речи сухи

началникът ги сряза,

вратата им показа

и без да се разправя, без да пита,

направо в коридора ги изрита.