ЕПИГРАМИ - Донка Колева

ОПАСЕН ЧАР
Кавалер е, да го кажем,
омагьосва всяка блейка.
Отстъпва мястото си даже
на подсъдимата скамейка.
 
РОЯК
Кой не ще да я прегръща,
знаем пъстрите й шарки?
Властта е като пълна бъчва,
гъмжаща от мухи- винарки.
 
МАКИАЖ
Макиажът й - веднъж!
Кой зограф я е изписал?
Но...след баня или дъжд
и Квазимодо би се слисал!