ХАЙВЕР - Донка Колева

Кризата за нас е май, 
брате мили, щем не щем. 
Хлябът стига ни комай, 
колкото да не умрем. 

Виждал ли си чер хайвер? 
- Не, до днешна дата! 
Дали ще вкусим с теб, авер, 
и ний от благинката? 

Вчера обещаха, значи, 
че ще има, на корем 
и за нас хайвер. Обаче 
само, че...зелен!