Идейност - Павлина Петрова

   Жена се разхожда с внука си по улицата. Навсякъде дупки всякакви (дълбоки и не чак толкова дълбоки), много причудливи издатини и камъчета с най-различна големина и форма. Внукът пита:

– Бабо, защо не са асфалтирали нашата улица?

– Няма парички, моето момче...

– А за какво се използват парите?

   И бабата започва да обяснява:

– За да се помогне на бедни хора, на бездомници, на болни кученца...

– Ами на децата?

– И на децата! И виж, вече са сложили лампички...

– Да, за да виждаме по-добре дупките като стане тъмно, нали?! Ииии... сетих се! Знаеш ли, бабо, защо не асфалтират улицата?

– Защо?

– За да може хората да си купуват джипове! Те минават през най-трудните места!

– Ти си слънчево дете! – погалва го по главата бабата.

– От слънцето ли съм дошъл?!

 

                                                                     ©