Търговецът на мечти - Боряна Калис

Той обикаля от къща на къща –

понякога дори за къшей хляб –

гадае поличби в твоите сънища,

нарича той всеки свой брат,

рецепти за бъдеще дава без страх.

Той дръзко развързва свойта торба,

където намира онази мечта,

която загубил си някъде

и само от тебе той иска сега

да литнеш отново със смели крила...

Да събудиш сърцето за подвиг и тогава,

когато отново си жив

ти погледни с възторг небосвода..

Сега, без страх улови свойта мечта,

изгубил навярно от мъка и горест

и тръгни след нейната диря...

...............................................

Търговецът на мечти не иска отплата.

 

Той ще тръгне на път

със свойта вълшебна торба

и понеже страхът е обсебил душите на хората,

той прочита с поглед в сърцата мечтите им,

след туй ги събира грижливо,

превръща се в рицар,

пазител на желания трепетни...

...................................................................

Търговецът на мечти не купува, не продава.

 

Той присяда невидим до хората

и в унес тревожен, но тих

прошепва в душите молитва, като небесен стих...

те запяват с ангелски хор в полусън,

когато звездата на изток изгрява

и мечтите с бъдност дарява...