ЗЛАТНИ РЪЦЕ - ЕкатеринаТодорова Митева

Живяла едно време една жена, която имала две дъщери. Наричали се Лява и Дясна. Жената много ги обичала, въпреки че Дясна нямала лява ръка, а Лява нямала дясна ръка. Този недъг създавал трудности на девойките в ежедневието, но двете били неразделни и винаги си помагали една на друга.

Веднъж жената дочула, че има лековито златно езеро насред гората, в което, след като се изкъпеш – изчезват всички физически недостатъци. Тя решила да прати двете си дъщери там.

Сестрите тръгнали, подскачайки една до друга, но щом слънцето се скрило, се загубили. Забелязали кръглата луна на небето и я помолили да им покаже пътя към златното вълшебно езеро. Луната веднага спуснала най-ярките си звезди, за да очертаят пътя на момичетата.

Когато най-накрая зърнали златното езеро и се приближили до него, се случило нещо странно. Лявата част от тялото на Дясна сякаш изчезнала. Същото станало и с дясната част от тялото на Лява. Застанали плътно долепени една до друга, девойките пристъпили и се потопили във водата на езерото. След малко от златните водите се появили не две, а една чудно хубава позлатена девойка с две златни ръце.

Тя се върнала в селото и разказала на майка си какво се е случило. Девойката била станала толкова сръчна с двете си златни ръце, че славата ѝ се разнесла и в селото започнали да я наричат Златни ръце.