Лиска болна - Миглена Миткова

Малко весело лисиче

имала си Кума Лиса,
хубаво като кокиче
и с ума си ще те слиса!

 

Но навред било известно,
че да учи не обича.
Всичко търсело на лесно,
дай му да играй и тича!

 

"Хайде, Лиске, ставай вече,
за училище се стягай!
Шко́лото е надалече,
тръгването не отлагай,

 

че учителката каза, 
имали сте днес матура!"
"Мамо, как аз да изляза,
болна съм, с температура!

 

А пък гърлото, да знаеш,
като с нож ме днес прорязва.
Да се чудиш, да се маеш,
как въобще със теб приказвам!"

 

"Ох, детето ми горкичко!
Сигурно е туй ангина...
Бързо ще оправим всичко,
ще забъркам медовина!

 

До контролното във сряда
ще си бодра, обещавам!"
"Олеле, перде ми пада,
струва ми се, че припадам!"

 

"Работата е сериозна, -
Кума Лиса се затюхка-
за инжекция венозна
ще извикам доктор Бухал.

 

От зелената отвара
аптекарят ще замеси,
после майчица ти стара
ще пои в оцет компреси!"

 

Лиска се прокашля леко -
"Може и да е настинка...
Ще полегна днес на меко
и ще пийна медовинка,

 

а пък утре ще будувам
за да уча аз за сряда!
(Щом опитвам да хитрувам,
май така и ми се пада!)"