Владееща три вида сила - Емили Филипова

         Преди много време живеели крал и кралица. Няколко години след женитбата им, се родило красиво момиченце. Казвало се Ема. Всички били щастливи, но владетелите криели тайна. Те притежавали сили, което означавало, че и дъщеря им ще бъде такава. Майката можела да спира времето, като скръсти ръцете си и ги постави, така че да прикриват лицето й. Бащата пък владеел водата.

            Не след дълго жената се разболяла и починала, когато детето било на две годинки. То си играело с едно по – голямо от него момченце, което било от по – бедно семейство. Двамата били неразделни. Щом момичето станало на три, баща му се оженил повторно за много красива жена, но в същото време – зла. Минали няколко дни и тя убила краля и взела силите му. Поискала да направи същото и с детето, но хората от бедното семейство го спасили. Оставили го на мъж и жена, защото не могли да се грижат за него.

            Изминали петнадесет години след тази случка. Всички живеят различно и засега – спокойно. Ема учи в добро училище и изкарва отлични оценки. Родителите й много я обичат и правят всичко възможно, за да е щастлива. Те, от друга страна, пропускат важна подробност – не й разказват за нейното минало. Допускат голяма грешка, която някой ден ще излезе наяве и ще промени живота на Ема.

 

*   *   *

В един красив пролетен ден Ема е сама вкъщи. Родителите й са на работа. Тя подрежда таванската стая в дома. Натъква се на стара кутия. Взима я и я отваря. Вътре вижда най-различни писма. Става й интересно и започва да ги чете. От тях разбира за своето минало и, че това не са истинските й родители. В този момент мъжът и жената се прибират. Ема започва да се кара с тях и да ги разпитва. По едно време на вратата се позвънява. Жената отваря, а след това веднага затръшва, казвайки на останалите да бягат.

            Изведнъж в къщата нахлува висок и едър мъж. Той тръгва към хората, а за да защити родителите си, Ема се престрашава и го удря. Той пада на земята сломен и момичето се зарадва. Те започват да се бият. Накрая непознатият пада на пода в безсъзнание. Веднага след това тримата излизат от къщата. Момичето е удивено от силите си. Чуди се от къде ги притежава. Докато вървят в незнайна посока, възрастните разказват всичко, свързано с миналото й. Тя пък ги слуша замислено.

            Внезапно от отсрещната улица се задават петима мъже, които започват да ги преследват. Семейството влиза в някаква сграда, а Ема поваля всички, гонещи ги. След това тримата сядат на стълбите на първия етаж, за да си отпочинат. Вътре е пусто и изоставено. Стените са сиви, а сградата е от три етажа. Момичето се заглежда към втория. Струва й се странен. Любопитно й е и има чувството, че там има нещо, което я кара да отиде при него. Тръгва към него с бавни крачки.

            Преди да изкачи и последното стъпало, някой внезапно извиква името й. Тя се чуди кой е и откъде я познава. В този миг тя усеща как я бутат и след това вижда някаква светлина, която изпълва целия таван. Прикрива лицето си с ръце. Тогава Ема почувства ръце, които я държат. Забелязва момчето, което я е хванало, и двамата за кратко време се поглеждат в очите. След това той я оставя на земята. Представя й се и си стискат ръцете. Името му е Джак. В този момент Ема поглежда към родителите си и разбира, че те не помръдват. Тя започва да се притеснява и плаче, мислейки, че всичко е объркала. Джак я успокоява и й разказва за миналото й. Този път той споменава за семейството си и за миговете, които са прекарвали заедно като малки. Тя го гледа с интерес и удивление. Накрая Джак й споменава за тайната на родителите й. Тогава Ема разбира за трите вида сили, които притежава. Тя може да спира времето, да се бие и да подчинява хората, като ги хваща за гърлото, а в същото време очите и на двамата стават черни. Тогава момичето осъзнава, че тя е спряла времето. Тази сила е владеела и майка й. Когато Ема разбира всичко за миналото си, тя е удивена от това, което чува. Не иска да повярва на Джак. Опитва се да забрави всичко и да избяга от него, но, когато се обръща да си тръгне, погледът й се спира върху родителите й. Тогава тя се сеща какво беше сторила – беше спряла времето. Искаше да помогне на родителите си, но не знаеше как.

            Започва да оглежда етажа. Чак тогава забелязва хората, които се бяха покрили с някакви одеала, сливайки се със стените. Точно в този момент Джак идва при нея, за да й обясни за тях. Те били част от армията на мащехата на Ема, изпратени да открият и убият момичето. Джак се преоблякъл като един от тях, за да я предпази. Тя му благодари. Помълчават малко, чудейки се как да оправят нещата.

            Дали ще успеят да се справят? Какво ще се случи, ако Ема помогне на всички, които са потънали в дълбок сън?