ТАЛИСМАНЪТ - Яков Петров Петров

Децата имали час по български език. Разделът бил „Състав и значение на думата”. Учителката попитала:

-Някой знае ли какво означава думата „талисман”?

Никой не вдигнал ръката си.

Свършил учебният ден. Едно от децата, като се прибрало в къщи, попитало:

Тате, какво означава думата „талисман”?

-Нещо, което ти носи късмет.

-Значи, така се нарича моята „късметлийска” шапка, която от толкова време търся?

-Да, сине. – отвърнал бащата и тръгнал по работа.

Момчето се казвало Сашо, но всички му казвали Чипарко, защото му бил чип носът. Той отишъл при своя съученик Васил и го попитал:

-Ще ми помогнеш ли да си намеря талисмана?

-Какъв е твоят талисман? – на свой ред попитал Васил.

-Шапка, която ще ми носи късмет… Например, винаги ще бъда насърчаван, окуражаван. Бележникът ми до края на учебната година ще бъде пълен с шестици, т.е. ще бъда пълен отличник.

Тръгнали. Почти цяла година я търсели къде ли не. Но не я намерили. Но ето, че през междусрочната ваканция я открили. Чипарко много се зарадвал.

Училището щяло да започне още на другия ден. Чипарко и Васил тръгнали, но по пътя Чипарко, без да усети, изтървал шапката. Когато се прибрали, той забелязал, че шапката я няма и разбрал, че отново я е загубил.

-Ще се опитам да се потрудя и без шапката.

Чипарко се захванал здравата да учи. Много труд положил и наистина постигнал целта си – бележникът му бил пълен с шестици.

С труд и постоянство, всичко се постига.