МОМИЧЕТО ОТ КУЛАТА - Симона Константинова Димитрова

Имало едно време едно малко градче. Там живеели много хора, а сред тях и едно момче, на име Кирчо, заедно с майка си.

Веднъж майката на Кирчо му разказала една легенда за чудна хубавица, на име Сияна. Тя била заключена от злия магьосник Карамандо. Според легендата, само истинската любов можела да развали страшната магия.

Кирчо се влюбил в Сияна още като чул легендата. Той тръгнал да я търси надлъж и нашир. Докато търсил, той видял човек, който се бил хванал в капан за лисици. Кирчо го избавил от бедата. За да се отблагодари, човекът дарил Кирчо с вълшебно огледало, което показвало това, което искаш да видиш. Кирчо веднага поискал да види къде се намира кулата на Сияна и как да стигне до нея. Огледалото му показало пътя.

Накрая, след толкова много търсене, най-после открил кулата, но тя била охранявана от двама великани. Но понеже великаните били огромни, а Кирчо малък, той успял да се промъкне незабелязано покрай тях. Но, понеже Сияна била заключена от магьосник, той бил поставил още една бариера – невидима. През нея можел да премине само този, който силно обичал Сияна. Тъй като Кирчо обичал точно по този начин, той без проблем минал през бариерата и се изкачил до  кулата.

Като влязъл в нея, там видял Сияна, която била още по-красива, отколкото била описана в легендата. Тя също се влюбила в своя смел спасител Кирчо и още на другия ден вдигнали сватба.

От тогава живеят дълго и щастливо.