ВЪЛШЕБНАТА РИБА - Михаела Даниелова Стоянова

В морето живеела една риба. Тя сбъдвала желания. Един ден едно момиче, на име Яна, хвърлило монета в морето, където бил камъкът, под който спяла рибата. Яна си пожелала да бъде все така радостна и щастлива.

От дълбините изплувала вълшебната риба Лейла и ѝ казала:

–Ще изпълня твоето желание, но искам преди това и ти да направиш нещо за мен.

–Добре. – съгласила се Яна. – Кажи какво искаш да направя.

Рибата започнала да изрежда, но най-много искала Яна да ѝ намери приятели.

Яна тръгнала по топлия пясък да гледа във водата за риби. По едно време видяла цял пасаж сребърки. Тя ги попитала, дали познават вълшебната риба.

–Не, не я познаваме. – отговорили те. – Но искаме да се запознаем с нея.

Момичето ги поканило да я последват.

Скоро стигнали до дома на Лейла. Яна ги запознала и те бързо се сприятелили. Започнали заедно да си играят и да танцуват във водата.

–Яна, идвай при нас да поплуваме заедно! – поканила я Лейла.

Яна се присъединила и всички заедно се забавлявали, докато се стъмнило.

–Щастлива ли си Яна? – попитала вълшебната риба.

–Да, много. Ти изпълни моето желание. Благодаря ти, Лейла. Наистина си вълшебна.

–Не моето вълшебство, а твоята добрина направи всички ни щастливи днес, Яна. Аз ти благодаря. – отговорила вълшебната риба.